online website builder

CENNIK

Cenę usługi określenia wartości nieruchomości wskazuje umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta nie jest zależna od wartości nieruchomości.
Z uwagi na duże zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od nw. czynników: 

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
  • konieczności wykonania pomiarów na nieruchomości
  • kosztów koniecznych do poniesienia (dojazd, pozyskanie materiałów itp.)
  • terminu oraz warunków wykonania zlecenia

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny proszę o kontakt telefoniczny +48 793 979 404
lub kontakt e-mailowy wraz z krótkim opisem nieruchomości i danymi kontaktowymi.