free bootstrap theme

NIERUCHOMOŚĆ O FUNKCJI KOMERCYJNEJ

 • numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z kartoteki budynków,
 • akt notarialny lub inny dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • mapa ewidencyjna i zasadnicza nieruchomości,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, rzuty kondygnacji, zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń i opis ich funkcji),
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • deklaracja dotycząca podatku od nieruchomości za rok poprzedni,
 • w przypadku nieruchomości, stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego: ostatnie wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • informacje o kosztach utrzymania nieruchomości (w tym: kosztach zarządzania nieruchomością, kosztach ochrony i monitoringu, kosztach sprzątania, kosztach remontów i konserwacji, kosztach ubezpieczenia nieruchomości, kosztach mediów itp.),
 • kopia książki obiektu budowlanego i ostatniego rocznego przeglądu okresowego budynku,
 • w przypadku nieruchomości, stanowiących przedmiot najmu: zestawienie najemców oraz kopie zawartych umów najmu,