free css templates

LOKAL MIESZKALNY - ODRĘBNA WŁASNOŚĆ

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego
  • akt notarialny lub inny dokument będący podstawą nabycia lokalu
  • aktualny wypis z rejestru lokali
  • aktualny wypis z kartoteki lub rejestru budynków
  • rzut lokalu
  • w przypadku lokali jeszcze niewyodrębnionych: zaświadczenie o samodzielności lokalu, nr księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości z której lokal ma zostać wyodrębniony